فرم ثبت درخواست سرویس

اولیای گرامی در صورتی که در سال تحصیلی جاری نیازمند برقراری سرویس رفت و برگشت برای فرزند خود هستید، لطفاً از طریق فرم زیر نسبت به ثبت مشخصات و درخواست خود اقدام کنید.
درخواست شما پس از بررسی، تعیین مسیر شده و در اختیار پیمانکار قرار خواهد گرفت.
اطلاعات تکمیلی در خصوص شرایط و هزینه سرویس اطلاع رسانی خواهد شد.


مرحله 1 از 2

قرارداد سرویس حمل و نقل دانش آموز(ضروری)