یدایش علم و دانش با خلقت انسان برابری می کند

و همواره بشر در صدد آن بوده که بفهمد و درک نماید. علم و دانش در زندگی انسان دارای جایگاه ویژه ای است. نقش علم در زندگی انسان این است که راه سعادت تکامل و راه ساختن را به انسان می آموزد. 

علم، انسان را توانا می سازدتا آینده را همان گونه که می خواهد بسازد. علم مانند ابزاری در اختیار خواست انسان قرار می گیرد و طبیعت را آن چنان که انسان بخواهد و فرمان دهد می سازد.برای همین است که علم، مسئله ای بی پایان است و در هر شرایط فرا گرفتن آن امری ضروری است.

دبیرستان انرژی مثبت نسبت به این موضوع اهتمام جدی دارد،

لذا در ایامی که دانش آموزان عزیز مجبور به خانه نشینی بودند با امکانات روز، شرایط آموزش و تعلیم فراهم بود.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://em-sch.ir/?p=5477