و چه لذت و شکوهی دارد تصاویری از به ثمر نشاندن و نشستن

شاید خلاصهٔ دغدغه و تلاش های شبانه روزی کادر آموزشی دبیرستان انرژی مثبت خلاصه شود در همین تصاویر

dastreci
online