معاونت آموزشی

رکن اولیه دبیرستان آموزش می باشد.دروس دبیرستان به چهار دپارتمان دروس اختصاصی،دروس عمومی،دروس عملی و زبان انگلیسی  تقسیم می شوند.

حجم زیاد مطالب در دو کتاب ریاضی و علوم، توجه ویژه به آموزش این دروس را می طلبد. لذا درس ریاضی به دو بخش حساب و هندسه تفکیک شده و هر بخش توسط یک دبیر ارائه می گردد. درس علوم نیز به سه بخش فیزیک، شیمی و زیست و زمین شناسی تفکیک گردیده است و توسط دو یا سه دبیر ارائه می گردد.

اهمیت به آموزش دروس عمومی، امری است که متاسفانه در آموزش مدارس مغفول مانده است. در حالی که اهمیت این دروس برکسی پوشیده نیست. دبیرستان انرژی مثبت با استفاده از کادر متبحر در این دروس، امکان رشد و پرورش استعداد دانش آموزان در این دروس را مهیا کرده است.

با توجه به ماهیت کلاس های عملی و لزوم تمرکز بهتر دبیر بر روند ارائه این دروس، دانش آموزان هر کلاس در ساعات مربوط به کارگاه، آزمایشگاه و رایانه به دو تیم 10 نفری شرکت می کنند. تجهیزات این دروس عملی نیز برای 10 نفر مهیا گردیده است. ضمنا تیم های پژوهشی دبیرستان نیز با توجه به ماهیت فعالیت در سایت رایانه یا کارگاه یا آزمایشگاه مستقر خواهند گردید.

با توجه به اختلاف سطح دانش آموزان و نیز عدم اطمینان به فضای فرهنگی آموزشگاه های زبان، آموزش زبان انگلیسی به صورت ترمیک توسط نمایندگی موسسه YORK انگلستان برگزار می گردد و دانش آموزان پس از سطح بندی در کلاس های ترمیک شرکت خواهند کرد و دیگر نیازی به شرکت در کلاسهای زبان موسسات آموزشی احساس نمی شود. و مدرک دانش آموزان در هر سطح توسط موسسه به آنها اعطا خواهد شد.

واحد دانش آموز

سرآمد

دانش آموزانی هستند که ظرفیت آموزشی فراتر از دروس مدرسه دارند و نیاز است این ظرفیت با جهت دهی و برنامه ریزی مناسب استفاده شود.دانش آموزانی که این ظرفیت را داشته باشنددر سه گروه ریاضی، کامپیوتر و علوم انتخاب شده و برنامه ویژه ای برای آنان جهت رشد آموزشی و آماده سازی آنها برای المپیادهای علمی در دوره  دوم انجام می گیرد

گروه ریاضی
آموزش تخصصی ، برای آماده سازی المپیاد ریاضی
1
گروه ریاضی
گروه کامپیوتر
آموزش تخصصی ، برای آماده سازی المپیاد کامپیوتر
2
گروه کامپیوتر
گروه علوم
آموزش تخصصی ، برای آماده سازی المپیادهای فیزیک،شیمی،زیست
3
گروه علوم

یک

دبیرستان انرژی مثبت ساختاری متداوم در برگزاری آزمون ها در نظر گرفته است به شکلی که علاوه بر پرسش های متداوl کلاسی ، هر هفته از یک درس اختصاصی و دو درس عمومی آزمون ای هفتگی در زنگ آزمون برگزار می گردد ، که در آخر هر ماه مجموعه آزمون های هفتگی( با در نظر گرفتن ضریب) به شکل کارنامه ، نمره ماهیانه دانش آموز را تشکیل میدهد.

دو آزمون میان ترم از تمامی دروس در ماه‌های آبان و فروردین برگزار می گردد که نتایج این آزمون ها همراه با کارنامه ماهیانه و نمرات کلاسی ، نمره مستمر را تشکیل میدهد

دو

سه

برف و معمول در ماههای دی و خرداد آزمون های ترم برقرار است که پس از برگزاری این آزمون ها نمره ی  نهایی دانش آموز طبق فرمول آموزشی دبیرستان به دست می آید

ضمنا هر دانش آموز دارای پرونده آموزشی و مشاوره‌ای نزد مسئول پایه خود میباشد که تمام روند آموزشی و برنامه ریزی دانش آموز در آن ثبت می گردد و در انتهای سال تحویل مشاور پایه بالاتر می گردد تا روند آموزشی و برنامه ریزی هر دانش آموز در ابتدای سال بعد استمرار یابد