معاونت فرهنگی - پرورشی

دبیرستان انرژی مثبت کار فرهنگی و تربیتی را یکی از اولویت های اصلی خود دانسته و مخصوصا در سال های اخیر با تشکیل کارگروه ها و اتاق فکر فرهنگی نقشه جامع فعالیت فرهنگی خود را با توجه به شاخصه های انسان موفق در افق چشم اندار ایران وظیفه تربیتی مدرسه در این خصوص مورد بازبینی قرار داده است. فرهنگ اسلامی ایرانی، همان فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است که در روح و کالبد فرهنگ ایران زمین دمیده شده و متناسب با زاد و بوم ایرانیان در طی چهارده قرن گذشته توسعه و تکامل یافته است. 

آموزش تفکر درست با فرصت دادن به دانش آموزان برای بحث و تبادل نظر

ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت برقراری ارتباط میان محصل و کتاب از طریق ایجاد فعالیت هایی با محوریت کتاب خوانی

ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت برقراری ارتباط میان محصل و کتاب از طریق ایجاد فعالیت هایی با محوریت کتاب خوانی

آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور (قرآن و عترت، احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، شعر و داستان نویسی، تئاتر، سرود، نقاشی و … )

برگزاری مراسمات مذهبی
 (نماز جماعت، مناسبت های مذهبی)

ایجاد روحیه تعاون و همکاری و تقویت آن، از طریق مشارکت در اجرای برنامه های جمعی و گروهی با تکیه بر فعالیت های شورای دانش آموزی مدرسه

افتخارات فرهنگی و پرورشی دوره اول

افتخارات فرهنگی و پرورشی دوره دوم