مدینه فاضله مقدمه اش نهادینه شدن بذر تهذیب در وجود آدمی است

علم، اگر توأمان با معنویت شد، آن وقت است که جهانی عاری از ظلم و تعرض و استعمار و منفعت طلبی خواهیم داشت

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://em-sch.ir/?p=5309