تجلیل از مقام مادر

زیباترین کلمه برلب های بشریت کلمه«مادر» و
زیبا ترین آوا ، آوای«مادرم» است.
این کلمه آکنده از عشق و امید است،
کلمه شیرین و مهر انگیز که از اعماق قلب بر می خیزد
وزیبائی است.مادر همه چیز ماست
مادر آن روح جاودانه ای است که
لبریز از عشق و زیبائی است

تقدسش ما را بر آن داشت تا تکریم و تعزیت را همراه با دانش آموزان داشته باشیم

در روز مادر، کنار هدیه ای ناقابل به مادران، با برنامه ای از قبل تدارک دیده شده و غافلگیرانه ، دانش آموزان دلنوشته هایی را خطاب به مادرانشان نوشتند، در نگارش متن کمکی به آنها نشد تا کاملا حرف دل را بر کاغذ حک کنند و ما در یک کارت پستال آن را چاپ کرده و تقدیم مادران کردیم

و چه تماشایی بود ذوق و اشک شوق مادرانه وقتی جملات را می‌خواندند
جملاتی با ادبیاتی از جنس سادگی و عاشقانه

و مادر چه ساده خوشحال می شود
دریغ نکنیم.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://em-sch.ir/?p=5150