وبلاگ

آموزگاران چراغ هدایت جامعه هستند…

تقدیر از معلمین دو دورهٔ دبیرستان انرژی مثبت

در زندگی ما همواره افرادی بوده اند که در برهه ای کوتاه تاثیر بلندی گذاشته اند. معلم ها از همین افراد هستند. انسان هایی که بی چشمداشت ما را کمک کردند تا بیاموزیم آنچه را باید بیاموزیم و هر کدام با استفاده از آموخته هایمان دنیا را به جای بهتری برای زندگی تبدیل کنیم…

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
ارسال به ایمیل
https://em-sch.ir/?p=5804