درباره ما

 

با توجه به وجود پتانسيل علمي فراوان در بين دانش آموزان مستعد شهر  تهران و نيز محدوديت ظرفيت دبيرستان انرژي اتمي و در راستاي برقراري عدالت آموزشي و استفاده از پتانسيل هاي موجود، دبیرستان پسرانه  انرژي مثبت توسط مديريت دبيرستان و برخي از کادر اجرايي و آموزشي دبيرستان انرژي اتمی ايران در سال 1397 ويژه دانش آموزان ممتاز پسر در دوره دوم دبيرستان در منطقه 3 تهران افتتاح گرديد.

در سال 1398 نیز دبیرستان دوره اول انرژی مثبت در منطقه 6 تهران تاسیس گردید

اهداف سازمانی:

1-   ایجاد الگوی مناسب برای تغییر نگرش مدیریت در آموزش بخش متوسطه

2-  تربیت دانشمندان و پژوهشگران آینده ایران اسلامی با سمت دهی انگیزه ها و آموزش های عمیق علوم پایه

3- تعیین نگرش دینی و عرق ملی در بین دانش آموزان فرهیخته

 

 ارکان دبیرستان:

 

1-رکن آموزش

2-  رکن پرورش

3- رکن ورزش

4- رکن پژوهش

5-  سنجش

     راه های ارتباط با ما :

        اینستاگرام دبیرستان انرژی مثبت  

energy_plus_sch@