دبیرستان انرژی مثبت کار فرهنگی و تربیتی را یکی از اولویت های اصلی خود دانسته و مخصوصا در سال های اخیر با تشکیل کارگروه ها و اتاق فکر فرهنگی نقشه جامع فعالیت فرهنگی خود را با توجه به شاخصه های انسان موفق در افق چشم اندار ایران وظیفه تربیتی مدرسه در این خصوص مورد بازبینی قرار داده است. فرهنگ اسلامی ایرانی، همان فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است که در روح و کالبد فرهنگ ایران زمین دمیده شده و متناسب با زاد و بوم ایرانیان در طی چهارده قرن گذشته توسعه و تکامل یافته است. پیشرفت و تعالی همه جانبه ی دبیرستان انرژی مثبت نیز مستلزم بهره گیری موثر و هوشمندانه از امور فرهنگی که مورد تایید معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری بوده است.همانطوری که حضرت امام خمینی (ره) فرمودند: مسئله فرهنگ و آموزش و پرورش در راس مسائل کشور است و اگر مشکل فرهنگی و آموزشی به صورتی که مصالح کشور اقتضا می کند حل شود، مسائل دیگر به آسانی حل می گردد.

افتخارات فرهنگی و پرورشی دوره دوم