آموزش دروس رسمی آموزش و پرورش برای تمامی دانش آموزان اجباری بوده و پایه آموزش دبیرستان می باشد. برنامه آموزشی چهار روز دبیرستان مربوط به دروس رسمی است و برای تمام دانش آموزبه صورت یکسان برگزار می شود. دبیران دبیرستان انرژی مثبت و برنامه آموزشی این دبیرستان با دبیرستان سازمان انرژی اتمی ایران مشترک است.
اما با توجه به پتانسیل دانش آموزان ، پس از برگزاری دوره های آموزش و استعدادیابی دانش آموزان در یکی از گروههای المپیاد، کنکور و پژوهش شروع به فعالیت می کنند. دانش آموزان هر پایه به عضویت یکی از 11 کلاس تخصصی زیر در می آیند و دو روز در هفته به طور ثابت برنامه رشته تخصصی آنها آموزش داده می شود.

واحد کنکور


باشگاه زیر ۱۰۰ ریاضی
باشگاه زیر ۱۰۰ تجربی

واحد المپیاد


المپیاد ریاضی
المپیاد کامپیوتر
المپیاد فیزیک
المپیاد نجوم
المپیاد شیمی
المپیاد زیست شناسی
المپیاد ادبی
المپیاد سلول های بنیادی
المپیاد زمین شناسی
المپیاد اقتصاد و مدیریت

واحد پژوهش


برنامه نویسی و شبیه سازی دوبعدی
(ویژه رشته ریاضی)
ماشین های شیمیایی
(ویژه رشته تجربی)

عضویت در یکی از گروههای تخصصی 11 گانه بالا برای دانش آموزان اجباری بوده و جزو برنامه آموزش دبیرستان به حساب می آید.

باشگاه
زیـــــرصد

آموزش دروس دبیرستان، به چهار بخش دروس رسمی، المپیادها، پژوهش و کنکور تقسیم می گردد. دانش آموزان پس از طی دوره معارفه و استعدادسنجی در پایگاه تابستانی، در یکی از گروه های المپیاد، پژوهش یا کنکور انتخاب می شوند. دانش آموزانی که در هیچ یک از واحدهای المپیاد و پژوهش نباشند، در کلاس های کنکور شرکت می کنند. برای کلیه دورس اختصاصی کلاس های تست با دبیران با تجربه و هماهنگ با دبیر درسی در نظر گرفته شده است تا دانش آموزان خود را برای نتایج مناسب کنکور آماده نمایند. در سال یازدهم، در هر کلاس نفرات برتر از کلاس کنکور جدا شده در کلاس های ویژه ای با عنوان باشگاه زیر صد شرکت می کنند که آموزش در آن کلاس ها برای کسب رتبه های برتر کنکور برنامه ریزی شده است. علاوه بر این دانش آموزان در هر پایه دارای یک مسئول پایه اختصاصی می باشند، که تمامی فعالیت های پایه از جمله مشاوره های اختصاصی با دانش آموزان، نحوه برنامه ریزی آموزشی ، پیگیری امور دانش آموزان و اولیا و … زیر نظر مستقیم مسئول پایه صورت می پذیرد.

باشگاه المـــپیاد

باشگاه المپیاد دبیرستان انرژی مثبت با هدف طراحی برنامه ویژه برای موفقیت دانش آموزان المپیادی و با استفاده از تجربه دبیرستان انرژی اتمی تهران از ابتدای تاسیس دبیرستان (مهر 1397) آغاز به فعالیت نمود.
در دبیرستان انرژی مثبت کلیه فعالیت های دانش آموزان المپیادی، زیر نظر باشگاه المپیاد و متفاوت با برنامه دیگر دانش آموزان مدرسه پیگیری میگردد. در این باشگاه برای هر رشته به طور تخصصی برنامه ریزی های آموزشی و اجرایی صورت گرفته و تعداد جلسات مورد نیاز المپیاد در طول هفته طراحی می شود.
از ویژگی های مهم باشگاه المپیاد دبیرستان انرژی، توجه به دروس رسمی است که کمترین زمان استاندارد در طول هفته برای آن در نظر گرفته می شود تا در صور ت عدم کسب مدال طلا، دانش آموزان در آزمون کنکور موفق باشند و بتوانند در رشته مورد علاقه خود در دانشگاه های برتر پذیرفته شوند، در هر رشته المپیاد، یکی از دبیران به طور تخصصی مسئولیت گروه المپیاد را بر عهده دارد و امور مربوط به آن رشته، ارتباط و هماهنگی دبیران و مشاوره دانش آموزان را بر عهده دارد.