ستارگان دبیرستان دوره اول انرژی مثبت

اخلاق و معنویت برای ما یک نماد و شعار نیست ،بر این باوریم که تحقق تربیت نیروی کارآمد در گروی ایجاد یک فضای علمی واخلاقی است .

متخصص متعهد، نخبه متخلق به اخلاق الهی انسانی در این اتمسفر رشد میکند و بالنده میشود.

آموزش و پرورش برگزیدگان مسابقه قران و عترت که در رشته هایی همچون نمازخوانی ، احکام ، قرائت قران ، تفسیر، نهج البلاغه و….. بوده است را اعلام کرد. تبریک به دانش اموزان عزیز