نتایج آزمون ورودی پایه دهم (۲۷ خرداد ۱۴۰۰)

نتایج پذیرفته شدگان در آزمون ۲۷ خرداد با کدملی (ترتیب نفرات اتفاقی است و هیچ رتبه بندی وجود ندارد)

لازم به ذکر است در آزمون میان پایه یازدهم و دوازدهم هیچ دانش آموزی حد نصاب لازم را کسب نکرد.