معرفی معاونت فرهنگی

تعلیم و تربیت ، دو بال سعادت دانش آموز

دبیرستان انرژی مثبت در راستای پرورش عناصری موثر و مفید برای خود و جامعه، اهداف زیر را نصب العین خود قرار داده است.

پرورش به جریان یا فرآیندی منظم و مستمر گفته می‌شود که هدف آن هدایت رشد جسمانی و روانی ، یا به طور کلی هدایت رشد همه جانبه‌ی شخصیت پرورش یابندگان در جهت کسب و درک معارف الهی و انسانی و هنجار‌های مورد پذیرش اجتماعی و نیز کمک به شکوفا شدن استعداد‌های بشری است . این تعریف جامع هدف‌هایی جامع را طلب می‌کند .

یک نظام پرورشی موفق هم به فرد در شکوفا ساختن استعداد‌های ذاتی‌اش کمک می‌کند و هم او را به عنوان یک فرد آگاه از مسائل جهانی و متعهد به ارزش‌های اجتماعی و جامعه‌ای که در آن رشد می‌کند پرورش می‌دهد . هدف عمده‌ی نظام تربیتی پرورش دادن انسان کامل الهی است .

برنامه های معاونت فرهنگی

  • اعتقادی: تقویت ایمان و اعتقاد به مبانی اسلامی و بسط بینش الهی بر اساس قرآن کریم ، سنت پیامبر (ص) و ائمه‌ی معصومین با مراعات اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی .
  • اخلاقی: شناخت ، پرورش و هدایت استعداد‌های افراد در جهت اعتلای فرد و جامعه
  •  علمی و آموزشی: تقویت روحیه‌ی حقیقت جویی ، تعقل و تفکر ، مطالعه ، بررسی ، تعمق ، تحقیق ، نقادی و ابتکار در تمام زمینه‌های اسلامی ، فرهنگی  علمی و فنی .
  • فرهنگی و هنری: شناخت ، پرورش و هدایت ذوق و استعداد هنری و زیبایی شناسی .
  •  اجتماعی: پرورش روحیه‌ی پاسداری از قداست و استواری بنیان و روابط خانواده بر پایه‌ی حقوق و اخلاق اسلامی
  • سیاسی و نظامی: تربیت روحیه‌ی پذیرش حاکمیت مطلق خداوند بر جهان و انسان و آشنایی با روش‌ها و شیوه‌های اعمال این حاکمیت در جامعه براساس اصل ولایت فقیه .
  •  اقتصادی: توجه به اهمیت رشد اقتصادی به عنوان وسیله‌ای برای رسیدن به رشد و تکامل معنوی انسان .
  •  زیستی: تأمین سلامت جسمی و روانی از طریق فراهم ساختن لوازم ، شرایط و محیط مناسب برای تربیت بدنی ، ورزش و تفریحات سالم .

مهمترین هدف دبیرستان دوره اول، ایجاد بستر مناسب فکری جهت پرورش دانش آموزانی متعهد به باورهای ملی و مذهبی می باشد. نظر به اهمیت باورهای دانش آموزان در این سن و اثر گذاری نوع نگاه در شکل گیری شخصیت هر فرد، دبیرستان انرژی مثبت با درنظر گرفتن برنامه های مناسب و مرتبط سعی دارد دانش آموزانی پویا، متعهد، اخلاق مدار و دیندار در اختیار جامعه قرار دهد.

اهداف و فعالیت های فرهنگی دبیرستان

یک

آموزش تفکر درست با فرصت دادن به دانش آموزان برای بحث و تبادل نظر 

دو

ایجاد انگیزه در دانش آموزان جهت برقراری ارتباط میان محصل و کتاب از طریق ایجاد فعالیت هایی با محوریت کتاب خوانی

سه

آموزش اتخاذ تصمیمات صحیح و معقول، با واگذاری مسئولیت به آن ها در چارچوب قبول وظایف مدرسه ای

چهار

آماده سازی دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری در سطح مدرسه، منطقه، استان و کشور (قرآن و عترت، احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، شعر و داستان نویسی، تئاتر، سرود، نقاشی و … )

پنج

برگزاری مراسمات مذهبی(نماز جماعت، مناسبت های مذهبی)

شش

ایجاد روحیه تعاون و همکاری و تقویت آن، از طریق مشارکت در اجرای برنامه های جمعی و گروهی با تکیه بر فعالیت های شورای دانش آموزی مدرسه

افتخارات فرهنگی و پرورشی دوره اول

یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در مجتمع آموزشی رهیار انجام گرفته است، ترسیم شاخص‌های فرهنگی است که بر اساس آن‌ها بتوانیم خط‌مشی ثابت، روبه‌جلو، هدفمند و ارزشمند را برای خود تهیه نماییم. این شاخص‌های فرهنگی شامل حقیقت‌جویی، صداقت، مدارا، شادابی و نشاط و تفکر و اندیشه می‌شود. شاخص‌های فرهنگی مجتمع رهیار سال‌هاست که همراه ما است و چون چراغ راهی ارزشمند، مسیر را در برابر ما روشن می‌سازد.