معــرفی دبیـــــران دروس تخصصی و عمومی
پایه دهم و یازدهم

11

کامران کیومرثی

دبیر شیمی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب های نشر الگو

افشین زهتاب

دبیر ریاضی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

کوروش صدفی

دبیر زیست شناسی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

 

رضا بقایی

دبیر فیزیک

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

55

جمشید عباسی

دبیر ریاضی

تدریس در مدارس برتر کشور

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشور

عباس ثروتی

دبیر ریاضی

دبیر دبیرستان های انرژی اتمی و انرژی مثبت، علامه طباطبایی، مجموعه مدارس سلام، علامه حلی، فرزانگان  تالیف و ترجمه ۱۴عنوان کتاب در زمینه المپیادهای ریاضی، کامپیوتر، آمار و احتمال

کاضم حقیقت

دبیر آمار

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

 

محمود امیری

دبیر حسابان

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

88

حمیدرضا ملکی

دبیر هندسه

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

محمد سامان جواهریان

دبیر ریاضی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

امیر نصرآبادی

دبیر زبان

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

 

میرعلی حسینی

دبیر ادبیات

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

محمدرضا پسندیده

دبیر عربی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

 

نوید جوادی شایسته

دبیر دینی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

معــرفی دبیـــــران دروس تخصصی و عمومی
پایه دوازدهــــــــم

52452

حسین معینی

دبیر شیمی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

منصور کهندل

دبیر زیست شناسی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

علیرضا نداف زاده

دبیر دیفرانسیل

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

 

علیرضا پاکی

دبیر گسسته

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

453

کامیار علیون

دبیر ریاضی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

رضا محمدی

دبیر فیزیک

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

بهزاد احمدی

دبیر عربی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

 

محمدرضا فرهنگیان

دبیر دین و زندگی

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

مرتضی کلاشلو

دبیر ادبیات

تدریس در مدارس برتر کشور(انرژی اتمی، علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری

 

 

ارشاد عظیمی

دبیر زبان انگلیسی

تدریس در مدارس برتر کشور(علامه حلی و …) 

مولف کتاب و آزمون های معتبر کشوری