برای شروع فرآیند ثبت نام روی لینک زیر کلیک کنید 

در صورت بروز مشکل در فرآیند پیش ثبت نام اینترنتی با ستاد ثبت نام دبیرستان تماس حاصل فرمایید .