تالار افتخارات

دوره دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

کسب 30 قبولی در مرحله اول المپیادهای علمی توسط 54 دانش آموز پایه دهم (بالاترین نسبت قبولی درپایه دهم، 56درصد، بین مدارس کل کشور بعد از دبیرستان انرژی اتمی)

 • کسب مقام اول در مسابقات ملی یک ایده یک دنیا (بخش کمیکار) در دانشگاه تهران
 • کسب مقام اول در میان مدارس دوره دوم در مسابقات پژوهشی فرزانگان (فرزکاپ) و مقام سوم در بین تمامی تیم های شرکت کننده در کشور
 • کسب رتبه سوم در مسابقات ملی ماشین های شیمیایی
 • کسب رتبه اول تیمی در مسابقات شطرنج منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه سوم انفرادی در مسابقات شطرنج منطقه 3 هران توسط دانش آموز سجاد نیری
 • کسب رتبه اول در مسابقات تئاتر در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه اول در مسابقات بازیگری توسط دانش آموز کوروش حیدری در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه اول در مسابقات نهج البلاغه توسط دانش آموز شایان علیفرد در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه اول در مسابقات صحیفه سجادیه توسط دانش آموز محمدمهدی معانی در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه اول در مسابقات کتابخوانی توسط دانش آموز سپهر جهانگیری در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه دوم در مسابقات نمایشنامه خوانی  در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه سوم در مسابقات تفسیر قرآن  توسط دانش آموز کسری محمدعلی ابراهیم در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه سوم در مسابقات قرائت قرآن توسط دانش آموزمحمدجواد خسروی  در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران
 • کسب رتبه سوم در مسابقات مداحی توسط دانش آموز سپهر محمدپارسا طالبی در مسابقات فرهنگی منطقه 3 تهران

دوره اول سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 • کسب رتبه ی اول داستان نویسی – آتیلا سپری
 • کسب رتبه ی اول شعر نویسی – سپهر نوردی
 • کسب رتبه ی دوم مسابقات گروهی سرود 
 • کسب رتبه ی سوم مسابقات احکام  – محمد حسن پندار
 • برگزیده ی مسابقات تکنوازی – آتیلا سپری

دوره دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸

کسب ۷۲ درصد قبولی در المپیادهای علمی کشور 

رتبه اول همنوازی در سطح منطقه

رتبه اول تکنوازی توسط دانش آموز ایلیا دانش پور پرور در سطح منطقه

رتبه اول مشاعره توسط دانش آموز محمدارسلان احمدی در سطح منطقه

رتبه دوم مشاعره توسط دانش آموز سهیل حسین پور در سطح منطقه 

رتبه اول گروه تئاتر با عنوان آرش کمانگیر در سطح منطقه 

رتبه اول بازیگری توسط دانش آموز حامد قاسم پور در سطح منطقه 

رتبه اول کارگردانی تئاتر توسط استاد عبدی در سطح منطقه