کسب بالاترین درصد قبولی المپیادهای علمی در کل کشور

دبیرستان انرژی مثبت در راستای تقویت علمی دانش آموزان خود، به صورت فعال در آزمون های المپیاد کشوری شرکت می نماید

این مجموعه با برنامه ریزی دقیق توانسته است در ۱۰ عنوان المپیاد علمی نتایج درخشانی را کسب نماید

دانش آموزان دبیرستان انرژی مثبت توانسته اند با کسب۱۱۳٪  قبولی در آزمونهای المپیادهای علمی کشور برعملکرد گذشته ی خود صحه گذاشته و موفقیت های خود را تکرار نمایند.

لازم به ذکر است دانش آموزان دبیرستان انرژی مثبت در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ نیز توانستند با کسب ۷۲٪  قبولی در این آزمون ها عملکرد مناسبی را از خود نشان دهند.