واحد فرهنگ – دوره دوم

معاونت فرهنگی دبیرستان انرژی مثبت با هدف ساماندهی به امور فرهنگی در زمینه های قرآنی ،  شوراهای دانش آموزی ، برگزاری مراسم مناسبت های خاص ، مسابقات فرهنگی و هنری داخلی و برون مدرسه ای ، تولید محصولات فرهنگی متناسب با فضای دبیرستان ، برگزاری کلاس های فرهنگی ، هنری و کتابخانه دبیرستان در کنار دیگر معاونت های دبیرستان فعالیت می نماید .

در شرح وظایف این معاونت ، علاوه بر ساماندهی فعالیت های پرورشی و تشکل های دانش آموزی ، تجمیع امتیازات فرهنگی دانش آموزان در قالب کارنامه فرهنگی و برگزاری مراسم تقدیر از دانش آموزان برتر در نظر گرفته شده است .