نتایج آزمون ورودی پایه هفتم (۲۷ خرداد ۱۴۰۰)

قابل توجه دانش آموزان پذیرفته شده در آزمون ۲۷ خرداد دبیرستان انرژی مثبت :
در صورت پذیرش در دبیرستان انرژی مثبت ، هزینه احتمالی انصراف از ثبت نام در مدارس دیگر از شهریه سال تحصیلی کسر خواهد شد .
زمانبندی ثبت نام در روز شنبه ۲۹ خرداد با هماهنگی قبلی صورت خواهد گرفت
در صورت وجود ظرفیت ، روز شنبه با دانش آموزان لیست ذخیره تماس گرفته خواهد شد .

نتایج آزمون ورودی پایه هفتم - پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ (ترتیب نفرات اتفاقی می باشد)

نظرات بسته شده است.