فرهنگ – دوره اول

       واحد فرهنگ و پرورش:

مهمترین هدف دبیرستان دوره اول، ایجاد بستر مناسب فکری
جهت پرورش دانش آموزانی متعهد به باورهای ملی و مذهبی می باشد. نظر به اهمیت
باورهای دانش آموزان در این سن و اثر 
گذاری  نوع نگاه در شکل گیری شخصیت
هر فرد، دبیرستان انرژی مثبت با درنظر گرفتن برنامه های مناسب و مرتبط  سعی دارد دانش آموزانی پویا، متعهد، اخلاق مدار
و دیندار در اختیار جامعه قرار دهد. از مجموع فعالیت های پرورشی و فرهنگی می توان
به موارد زیر اشاره کرد:

1.     
برگزاری مراسم
مذهبی (نماز جماعت – مراسم مناسبت های مذهبی )

2.    
آماده سازی دانش
آموزان جهت شرکت در مسابقات فرهنگی در سطح مدرسه، منطقه ، استان و کشور( قرآن و
عترت، احکام، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه، داستان نویسی، شعر نویسی ، تئاتر ، سرود
و…)

3.    
ایجاد انگیزه در
دانش آموزان جهت برقراری ارتباط میان محصل و کتاب از طریق ایجاد فعالیت هایی با
محوریت کتابخانه

رأی گیری شورای دانش آموزی

نماز جماعت

فعالیت های کلاس هنر