حضور ۱۰۲ دبیر برای ۱۰۲ دانش آموز در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دبیرستان انرژی مثبت با تاکید ویژه بر آموزش تخصصی نیروی انسانی ، هدفگذاری خود را برای برگزاری کلاس های آموزشی و فرهنگی در سال تحصیلی ۹۹-۹۸ انجام داد و در نهایت توانست با حضور ۱۰۲ استاد برجسته در محل دبیرستان تحقق اهداف آموزشی خود را مهیا سازد. 

حضور این تعداد از اساتید در دبیرستان نشان از توجه ویژه تیم آموزشی دبیرستان انرژی مثبت به مولفه های آموزش تخصصی دارد. 

لازم به ذکر است حضور این اساتید برجسته در حوزه ی زیر اتفاق افتاده است:

۱-اساتید دروس اصلی 

۲-اساتید کلاس های تست 

۳-اساتید تست ویژه برای نفرات برتر هر کلاس

۴-اساتید المپیادهای ده گانه در مرحله اول و دوم

۵-اساتید کارسوق های آموزشی 

۷-اساتید مجرب حوزه های فرهنگی ،هنری 

نظرات بسته شده است.