ثبت نام

در صورت بروز مشکل در فرآیند پیش ثبت نام اینترنتی با ستاد ثبت نام دبیرستان تماس حاصل فرمایید .